Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Fysikkmuseum

Samling av gamle måleinstrumenter etc...