Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Helse, miljø og sikkerhet

Hovedinnhold

 

Overordnet mål for arbeidsmiljøet ved IFT

HMS-arbeidet ved IFT  har som målsetting å skape en god og trygg arbeidsplass der ansatte og studenter trives i et godt faglig og sosialt miljø.

Arbeidsmiljøet skal stimulere til god forskning og undervisning, være inkluderende og være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar.

Vi skal arbeide for å unngå arbeidsulykker og at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom.

 

Se også andre HMS-sider ved UiB: