Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
IFT insituttråd 2023

Instituttrådet 2023 ved Institutt for fysikk og teknologi

Instituttrådet møtes en til to ganger i semesteret, og er et rådgivende organ for instituttledelsen.

Hovedinnhold

 

Leder: Kjetil Ullaland
Stedfortredere: Kjartan Olafsson, Martin Fernø

Gruppe A 

(Fast vitenskapelig tilsatte)

Representanter

 • Hilde Nesse Tyssøy
 • Camilla Sætre
 • Trygve Skjold 

Vara

 1. Bodil Holst
 2. Bergit Brattekås
 3. Geir Anton Johansen
 4. Børge Hamre


Gruppe B

(Midlertidig tilsatte)

Representanter

 • Maksim Lysyy

Vara

 1. Wiktoria Szapoczka
 2. Malin Haugen


Gruppe C

(Tekniske og administrativt tilsatte)

Representanter

 • Sabrina Daniela Eder
 • Kjetil Vedelden Heitmann

Vara

 1. Irlin Nyland


Gruppe D

(Studenter)

Representanter

 • Irene Dahl Isaksen
 • Kelly Ngoc Nguyen 

Vara

 1. Sander Blørstad Thu
 2. Markus Hjelle Cirotzki