Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Instituttrådet 2020 ved Institutt for fysikk og teknologi

Instituttrådet møtes en til to ganger i semesteret, og er et rådgivende organ for instituttledelsen.

 

Leder: Øyvind Frette
Stedfortredere: Bjørn Tore Hjertaker, Kjartan Olafsson

Gruppe A 

(Fast vitenskapelig tilsatte)

Representanter

 • Jörn Kersten
 • Johan Alme
 • Geir Ersland
 • Bodil Holst
 • Tatiana Kuznetsova 

Vara

 1. Morten Førre
 2. Børge Hamre 
 3. Michael Hesse
 4. Martin Fernø
 5. Bjørn Johan Arntzen
 6. Anna Lipniacka
 7. Per Lunde


Gruppe B

(Midlertidig tilsatte)

Representanter

 • Arne Skodvin Kristoffersen
 • Norah Kaggwa Kwagala

Vara

 1. Mathias Sæther
 2. Stian Husevik Stavland
 3. Ingrid McKibben Lofnes


Gruppe C

(Tekniske og administrativt tilsatte)

Representanter

 • Irlin Nyland
 • Georgi Genov

Vara

 1. Kavitha Østgaard
 2. Kjetil Heitmann
 3. Marianne Steinsbø


Gruppe D

(Studenter)

Representanter

 • Emilie Haugland Solheim
 • Silje Vik
 • Kristoffer Eik

Vara

 1. Amalie Øie Hovland
 2. Student*
 3. Student*
 4. Student*
 5. Student*

* Suppleres