Hjem

Institutt for fysikk og teknologi

ALICE

På CERN er man nå i full gang med installasjonen av den nye LHC akseleratoren. LHC vil starte opp i løpet av 2008. Et av eksperimentene langs LHC er ALICE, "A Large Ion Collider Experiment".

Når ALICE-detektoren kommer i drift, vil den produsere større datamengder enn noe annet eksperiment så langt. I utgangspunktet vil detektoren produsere 50-100 GB/s (hvilket ville si at moderne disker ville bli fylt i løpet av få sekunder. Komprimering og utvelgelse vil redusere datavolumet til ca 1,5 GB/s -- likevel nok til å fylle 2 CD-ROM-plater i sekundet! Og eksperimentet skal kjøres kontinuerlig i en måned hvert år...

Vi arbeider med høynivå utløsermekanismen, som skal stå for en stor del av datareduksjonen nevnt i forrige avsnitt. Dessuten arbeider vi med utforming av elektronikken som skal til for å lese data fra tidsprojeksjonskammeret (TPC) og foton-spektrometeret (PHOS). Vi er også involverte i arbeidet med analyse og rekonstruksjon av måledata i ettertid. Dette vil kreve store mengder datakraft, og ALICE-eksperimentet spiller en viktig rolle i arbeidet med å etablere distribuert databehandling på global skala ("GRID computing").