Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Studieveiledning

Hovedinnhold

Studieveileder i fysikk

Bachelorprogram: Marianne Daae (telefon: 55 58 27 91)
Masterprogram: Hanne Israelsen (telefon: 55 58 27 66)

e-post: studie.fysikk@uib.no

Studieveileder i petroleum- og prosessteknologi

Else Birkeland Johannesen (telefon: 55 58 27 45)
 

Studieveileder i havteknologi

Henvendelser vedrørende masterprogram i havteknologi og integrert
masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) rettes til

Irlin Nyland (telefon: 55 58 27 53)
e-post: studie.htek@uib.no
 

Du finner oss i 3. etg i Bjørn Trympys hus, Allegt.55