Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Studieveiledning

Har du spørsmål om studieplanen din, trenger du tilrettelegging, eller ønsker du informasjon om et studieprogram? Ta kontakt med våre studieveiledere.

Hovedinnhold

Studieveileder i fysikk

Bachelorprogram: Marianne Daae (telefon: 55 58 27 91)
Masterprogram: Hanne Israelsen (telefon: 55 58 27 66)
e-post: studie.fysikk@uib.no

Studieveileder i reservoar og geoenergi
og energi- og prosessteknologi

Henvendelser vedrørende masterprogram i reservoar og geoenergi, masterprogram i energi- og prosessteknologi og etter- og videreutdanning i CCUS rettes til

Merry Ho (telefon: 55 58 27 67)
e-post: studie.ptek@uib.no

Studieveileder i havteknologi (2. etasje)

Henvendelser vedrørende masterprogram i havteknologi og integrert
masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) rettes til

Irlin Nyland (telefon: 55 58 27 53)
e-post: studie.htek@uib.no
 

Du finner oss i 3. etg i Bjørn Trympys hus, Allegt.55