Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Emne

På denne siden finner du en oversikt over emner som blir administrert på instituttet og som foreleses av forskere og doktorgradsstudenter innenfor fysikk, petroleumsteknologi, prosessteknologi eller naturfagsdidaktikk

Et utvalg av fysikkbøker fra et kontor på Institutt for fysikk og teknologi.
Et utvalg av fysikkbøker fra et kontor på Institutt for fysikk og teknologi.

En oppdatert oversikt over emnetilbudet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet finner du her.

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner for studenter på bachelorgradsnivå. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering og kan inngå i både bachelor- og mastergrader. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering. Disse emnene er kun tilgjengelige for studenter på master- og phd-nivå.
Normalt gir et emne 10 studiepoeng, men noen emner kan overlappe slik at de gir mindre studiepoeng sammen enn hver for seg.

Emnene innen de forskjellige fagområdene har følgende koder:
Fysikk: PHYS
Petroelum og prosess: PTEK og PRO
Fysikkdidaktikk: PHYSDID
Andre aktuelle emnekoder der enkelte emner tilhører ved IFT: MNF og NANO