Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Hovedinnhold

  • kartlegging av arbeidsmiljøet
  • utarbeidelse av handlingsplaner
  • iverksetting av nødvendige tiltak
  • oppfølging og evaluering

Mer informasjon om systematisk HMS-arbeid: UiB sin HMS-portalen