Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Instituttledelsen ved IFT

Hovedinnhold

Kjetil Ullaland
Instituttleder
Tlf: (+47) 55 58 27 60
Kjetil.Ullaland@uib.no

________________________________________________________

Bjørn Tore Hjertaker
Stedfortreder, Instituttleder
Tlf: (+47) 55 58 27 68
Bjorn.Hjertaker@uib.no

Kjartan Olafsson
Stedfortreder, Instituttleder
Tlf: (+47) 55 58 27 52
Kjartan.Olafsson@uib.no

________________________________________________________

Grete K. Ersland
Administrasjonssjef
Tlf: (+47) 55 58 27 59
Grete.Ersland@uib.no