Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Lokal beredskapsplan for IFT, Allégt. 55

Hovedinnhold

Denne planen er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for UiB og Unifob og iverksettes ved større ulykker, brann, eksplosjoner eller andre uforutsette begivenheter som vil ha stor betydning for personer knyttet til UiB eller for UiB som institusjon.

 Oversikt over sentral beredskapsplan for UiB og Uni Research:

Det er universitetsdirektøren eller den han bemyndiger som bestemmer om og når denne planen skal settes i verk, jfr. beredskapsplan pkt. 2.3.

Instituttleder skal bistå med informasjon og støtte, og er kontaktperson i forhold til den sentrale beredskapsledelsen, jfr. beredskapsplan pkt. 2.6.

Ledergruppe ved instituttet er stedfortredere.

Brannvernleder Tore Reigstad er lokal skadestedsleder, jfr. brann- og evakueringsplaner. Beredskapsutvalg oppnevnes sentralt dersom det er behov for det.

Viktige telefonnumre:

 NavnTlf. jobbPrivat/Mobil
BrannvernlederTore Reigstad55 58 49 47480 23 317
InstituttlederØyvind Frette55 58 27 60995 23 142
Ledergruppen

 

 

 

AdministrasjonssjefGrete K. Ersland55 58 27 59975 14 907
HMS-koordinatorKjetil Vedelden Heitmann55 58 27 71977 48 722
VerneombudRachid Maad55 58 27 63 

Varsling

Enhver ansatt eller student som oppdager en mulig krisesituasjon, skal varsle

 1. Akutt hjelpeapparat:
  - Brann: 110
  - Politi: 112
  - Ambulanse: 113
 2. Universitetets vakttelefon og Institutt for fysikk og teknologi
  Vakttelefon 55 58 85 00 - hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse) og 55 58 28 06/27 61 (administrasjonen) - mellom 0800-1545 (1500).
 3. Ved brann skal lokal brannvarsler utløses (trykknapp på veggen). Dette vil utløse alarmen i bygget. Dette vil gi signal til driftsavdelingen, samt til Bergen Brannvesen. Dette vil også sette i gang den lokale organiseringen av brann/evakueringsberedskapen i bygget. 

Ved rømningsbehov

 • Evakueringsplan settes i verk i samsvar med den lokale evakueringsplan

Oppsamling

 • Samleplass for Allégt. 55 er "trappen mellom instituttet og Realfagbygget"
 • Byggansvarlig/plassansvarlige foretar opptelling og registrering av eventuelt savnede.
 • Dersom aktuelt, skal byggansvarlig/plassansvarlige følge medarbeiderne til mottaksbygget: Allégt. 41 (Realfagbygget)
 • Brannvernleder og bygningssjef melder tilbake til UiBs beredskapsledelse.

 

Det vises til eget vedlegg om personer som er tildelt ansvar i beredskapsplan for Universitetet i Bergen og organisasjonsplan - brann

 

08.08.2012 GJF/GKE