Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Energi fra jordens indre

Norge trapper opp forskingen på geotermisk energi og håper varmen fra jordskorpen kan bli et viktig bidrag til energiproduksjonen.

Hovedinnhold

Se intervju med Geir Anton Johansen i Offshore.no 9. februar 2009.