Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Mastergradspresentasjon: Stian Astad Sørngård

Hovedinnhold

Stian Astad Sørngård holder mandag 9. mars presentasjon av sin mastergradsoppgave:
Lifetime of Excited States of Quantum Dot Molecules

Veiledre: Jan Petter Hansen og Morten Førre.

Tid og sted:

Mandag 9. mars 2009 kl. 1215 i rom 366, Allégaten 55 (Bjørn Trumpys hus).