Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Yaras Birkelandspris 2012 til UiB-student

Yaras Birkelandpris for 2012 på 100.000 kroner går til Dr Yun Cheng for avhandlingen "Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion reactions".

Hovedinnhold

Yaras Birkelandpris for 2012 på 100.000 kroner går til Dr Yun Cheng for hennes doktorgradsavhandling "Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion reactions".

Professor Laszlo Csernai ved Institutt for fysikk og teknologi har vært hennes veileder. Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad vil overrekke prisen på Det Norske Videnskaps-Akademi i forbindelse med Birkelandforelesningen 20. september. Yun Cheng disputerte i 2010 og er nå Assoc. Professor ved Central China Normal University i Wuhan i Kina.
Ved tildeling av prisen legger fagkomiteen vekt på at det vitenskapelige innholdet i oppgaven bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og innovasjon. Prisen skal fokusere på miljø og teknologi, og skape interesse for tverrfaglig forskning og utvikling.