Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Mulig bevis for ekstra dimensjoner allerede i 2011

CERN-laboratoriet i Sveits har uttalt at ATLAS prosjektet kan bevise om ekstra dimensjoner og Higgs bosonet eksisterer så tidlig som i 2011. Partikkelfysikere ved Institutt for fysikk og teknologi deltar i ATLAS og arbeider målrettet mot dette resultatet.

Foto/ill.:
CERN

Hovedinnhold

Allerede i 2010, etter et par måneder med datatagning, har ATLAS observert de kjente elementærpartiklene, blant annet W, Z bosoner og også top kvarken. Nå produseres nye resultater på løpende bånd og det vil komme en mengde nye resultater i løpet av vinteren 2011. Etter gjenoppstart av LHC i 2011 blir data fra enda flere kollisjoner samlet. Ved å kombinere disse resultater med de fra CMS-detektoren håper ATLAS at man i løpet av 2011kan bekrefte eller avkrefte eksistensen til Higgs bosonet og eventuelt oppdage supersymmetry for masser opp til en teraelektronvolt (1 TeV). Dette vil i tilfelle være sensasjonelle oppdagelser som forskere i Bergen har vært med på.

 

Les mer om saken på ZDNet.