Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Faghistorien forvitrer

Det er nærmest tilfeldig hva slags forskningsmateriale som blir tatt vare på ved UiB, viser en ny rapport. – Dette er en viktig satsning for oss. Det dreier seg om UiBs fortid, nåtid og fremtid, sier universitetsdirektør Kari Tove Elvebakken.

Hovedinnhold

Artikkel i "På Høyden" 10 februar 2009 som blant annet omtaler van de Graaffen og apparatsamlingen ved IFT.