Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Nordlysmannen

I 1896 foreslo mannen som er heidra på 200-kronerlappen vår, Kristian Birkeland (1876- 1917) at nordlys vart skapt av elektrisk lada partiklar frå sola som vart styrt ned mot atmosfæren i polområda av jorda sitt magnetfelt. Teorien underbygde han med eit eksperiment der han meistra å laga kunstig nordlys. Det er illustrert i vassmerket på 200-lappen. Bak portrettet av Birkeland er det plassert ein nordlysboge slik ein kan sjå han frå bakken.

Nordlys over Andøya i oktober 2013
Nordlys over Andøya i oktober 2013
Foto/ill.:
Kjartan Olafsson

Hovedinnhold