Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Ren energi fra jordens indre - fra varme kilder til konstruerte geotermiske system

Hovedinnhold

Inga Berre, Matematisk institutt, UiB

I tusenvis av år har mennesker brukt varme kilder til matlaging, bading og oppvarmingsformål, og i de siste hundre årene også til kraftproduksjon. Ser man på verdens totale energiforbruk energi, er bidraget fra geotermisk mer en fire ganger bidraget fra vind, sol og tidevann til sammen. Tradisjonelt har utvinning av dyp geotermisk energi vært begrenset til områder med aktive hydrotermiske ressurser, som karakteriseres ved høye temperaturer, tilstrekkelige tilstedeværende væske og gode strømningsforhold i grunnen. Nå gjør imidlertid teknologi i form av konstruerte geotermiske system (KGS) at man er forholdsvis nær å kunne betrakte dyp geotermisk energi som en globalt tilgjengelig ressurs for kommersiell produksjon av varme og kraft. Prinsippet bak KGS består i oppvarming av væske ved at den sirkuleres ned til flere tusen meters dyp. Typisk kombineres kraftproduksjon med fjernvarme i anleggene, som krever forholdsvis små installasjoner over bakkenivå. På bakgrunn av det enorme potensialet for tilnærmet utslippsfri energi, øker i dag investeringer i KGS-teknologi og produksjonsanlegg raskt internasjonalt.