Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Fellesseminar: Masterstudier i fysikk

Hovedinnhold

Fellesseminar/Colloquium

Fredag 18. mars kl 14:15

Felleskollokviet denne uken blir et såkalt mastermøte, der intensjonen er å inspirere bachelorstudentene til å ta en master i fysikk. Alle lederne av forskningsgruppene/studieretningene skal holde et ca 10 min innlegg om gruppens forskning og oppgaver.

Dette er en glimrende mulighet også for ansatte og masterstudenter ved IFT til å komme og oppdatere seg på hva de andre gruppene driver med.

Kaffe, brus og boller (til de N første) serveres kl 1400

Velkomne! Kristine, Velaug & Per