Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Hovedinnhold

MSc. LIJIAO LIU disputerer for ph.d.-graden:

Avhandlingens tittel:

”L0/L1 trigger generation by the ALICE PHOS detector

 

Opponent:

Scientific Senior Staff, dr. Haik Simon

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, Tyskland

Opponent:

Senior Engineer, dr.scient. Erling Andersen

Medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Øvrig medlem i komiteen:

Førsteamanuensis II, ph.d. Eli Renate Grüner

Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:

Professor Anna Lipniacka, Universitetet i Bergen

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!