Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Hovedinnhold

Fakta om IFT

Institutt for fysikk og teknologi er ett av åtte institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Til instituttet hører for tiden 33 faste vitenskapelig tilsatte, 8 professor/førsteamanuensis II stillinger, 28 teknisk-administrative tilsatte og 28 forskere og postdoktorer. Instituttet har ca. 60 PhD-studenter (25 stipendiater), ca. 130 mastergradsstudenter og ca. 250 bachelorstudenter. Instituttet uteksaminerer hvert år omlag 12 PhD-kandidater og 55 masterstudenter. Årlig omsetning totalt er ca. 120 MNOK.