Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Fagutvalgene ved fysikk og teknologi

Fagutvalgene ved Institutt for fysikk og teknologi

Fagutvalgene for de ulike studieprogrammene ved IFT fungerer som et bindeledd mellom studentene og ledelsen på instituttet. Fagutvalgene er representert i ulike styrer og råd på både institutt- og fakultetsnivå, og har i tillegg hovedansvaret for faglige og sosiale arrangementer for sine studenter. Ta kontakt med fagutvalene om du har innspill til hvordan undervisningen eller informasjonen om undervisningen kan bli bedre, lurer på hva rettigheter du har eller lignende.

Hovedinnhold

 

IFT Fagutvalg logo

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT)

FFT er studentorganet for alle fysikkstudenter ved Institutt for Fysikk og Teknologi. Her finner du både master- og bachelorstudentar som ønsker å gjøre instituttet til den beste stedet i landet å studere fysikk og teknologi. For å kunne påvirke de vedtakene som blir gjort på instituttet stiller fagutvalet med studentrepresentanter i programstyret, instituttrådet og i andre møter med de ansatte. Hvert semester evaluerer fagutvalet emner og gir råd til hvem som skal få prisen for årets foreleser på fakultetet.

FFT sine hjemmesider finner du oversikt over styremedlemmer, i tillegg til annen nyttig informasjon. Facebook-siden finner du her.

E-postadressen til fagutvalget er fagutvalget.fft@uib.no.

 

IFT Havteknologi fagutvalg Neptune

Neptun - Fagutvalget for Havteknologi

Fagutvalget Neptun er studentorganet for alle studenter ved det integrerte masterprogrammet i Havteknologi ved Institutt for Fysikk og Teknologi.

Facebook-siden til Neptun finner du her.

E-postadressen til fagutvalget er neptun.havteknologi@gmail.com

 

IFT Lumen fagutvalg energi

Lumen - Fagutvalget for Energi

Fagutvalget Lumen er studentorganet for alle studenter masterprogrammet i energi og det integrerte masterprogrammet i energi som koordineres mellom Institutt for Geovitenskap og Institutt for Fysikk og Teknologi. I tillegg representerer fagutvalget studenter fra  masterprogrammene Reservoar og Geoenergi og Energi- og prosessteknologi ved IFT.

Facebook-siden til Lumen finner du her.

E-postadressen til fagutvalget er lumen.uib@gmail.com