Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
PRISTILDELING

Tildeling av Vinghøgprisen i elektrooptikk

Martin Møller Greve ble i dag, fredag 12. juni, tildelt Vinghøgprisen i elektrooptikk. Greve tildeles prisen for sitt doktorgradsprosjekt, hvor det var lagt mest vekt på arbeidet med optiske egenskaper til metalliske nanopartikler, med mål om å lage en solcelle basert på nettopp nanopartikler. Prisen er på kr 15.000 og deles ut hvert annet år.

Martin Greve mottar prisen fra Erik Ellingsæter
Martin M. Greve mottar prisen fra Erik Ellingsæter.
Foto/ill.:
Per Osland

Hovedinnhold

Martin M. Greve fullførte i 2010 en mastergrad i målevitenskap og instrumenteringsfysikk ved Universitetet i Bergen, og han disputerte i 2013 med avhandlingen Nanostructures for the manipulation of electromagnetic waves, innenfor nanofysikk.

I sin dr.avhandling presenterte han blant annet de første resultatene fra framstilling av store arealer med metalliske nanopartikler ved bruk av elektronstråle-litografi. Han testet også de optiske egenskapene for disse nanopartiklene med henblikk på å lage en høy-effektiv solcelle. Denne nye typen solceller utnytter det såkalte ‘hot-electron’-fenomenet. Dette oppstår når metalliske nanopartikkle absorberer lys ved en spesiell resonans-frekvens, den såkalte plasmon-resonansen. De kan da avgi energi ved å sende ut slike varme elektroner.

Utnyttelsen av varme elektroner i ulike anvendelser er et nytt felt som for tiden tiltrekker seg stor oppmerksomhet, og Møller Greve arbeider helt i forkanten av dette feltet. Nano-fotonikk er et svært spennende felt der grunnforskning og praktiske anvendelser følger hverandre tett. Martin gjorde sitt doktorgradsarbeid som «Nærings-PhD» i samarbeid med det Bergens-baserte firmaet EnSol A/S, som har patentert en metall-nanopartikkel solcelle. Arbeidet i Martins avhandling består av totalt 8 «peer reviewed» artikler, hvor han er første forfatter på tre av disse. Disse artiklene var de første som ble publisert fra det nylig etablerte Bergen NanoStructures Laboratory, som fokuserer på elektronstråle-litografi.

Doktorgradsavhandlingen ble veiledet av Prof. Bodil Holst ved Universitetet i Bergen, og Dr. Phil Denby, forskningssjef ved EnSol A/S. I 2014 ble Martin M. Greve midlertidig ansatt som førsteamanuensis ved IFT.

Prisen overrekkes av Norsk Fysisk Selskap ved Nordic Physics Days 2015, som arrangeres denne uken i Trondheim.