Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi

Grete Kvamme Erslands bilde

Grete Kvamme Ersland

Administrasjonssjef

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 59
  • +47 975 14 907

Grete.Ersland@uib.no

Øyvind Frettes bilde

Øyvind Frette

Instituttleder

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 60
  • +47 995 23 142

Oyvind.Frette@uib.no

Werner Olsens bilde

Werner Olsen

Spesialbibliotekar, Elektronikk

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 44

Werner.Olsen@uib.no

Terje Restads bilde

Terje Restad

Prosjektleder, Administrativ leder for SFI Smart Ocean

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 44 61
  • +47 480 14 153

Terje.Restad@uib.no

Camilla Hanquist Stokkevågs bilde

Camilla Hanquist Stokkevåg

Spesialbibliotekar, Stipendiat Helse Vest. Modellering av stråleindusert kreft som følge av strålebehandling

Institutt for fysikk og teknologi

Camilla.Stokkevag@uib.no

Ganesh  Tambaves bilde

Ganesh Tambave

Overingeniør, Upgrade of ALICE Inner Tracker System (ITS) readout electronics

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 402 09 291

Ganesh.Tambave@uib.no