Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi

Marianne Daaes bilde

Marianne Daae

Førstekonsulent, Timeplan og Eksamen, Studiekonsulent bachelorprogrammet i Fysikk

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 91

Marianne.Daae@uib.no

Grete Kvamme Erslands bilde

Grete Kvamme Ersland

Administrasjonssjef

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 59
  • +47 975 14 907

Grete.Ersland@uib.no

Øyvind Frettes bilde

Øyvind Frette

Instituttleder

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 60
  • +47 995 23 142

Oyvind.Frette@uib.no

Gjert Furhovdens bilde
Werner Olsens bilde

Werner Olsen

Overingeniør, Elektronikk

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 55 58 27 44

Werner.Olsen@uib.no

Ganesh  Tambaves bilde

Ganesh Tambave

Overingeniør, Upgrade of ALICE Inner Tracker System (ITS) readout electronics

Institutt for fysikk og teknologi

  • +47 402 09 291

Ganesh.Tambave@uib.no