Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi

Johan Almes bilde

Johan Alme

Førsteamanuensis, Mikroelektronikk

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 46

Johan.Alme@uib.no

Bjørn Johan Arntzens bilde
Laszlo Csernais bilde

Laszlo Csernai

Professor, Professor

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 28 02
 • +47 958 01 886

Laszlo.Csernai@uib.no

Øyvind Frettes bilde

Øyvind Frette

Instituttleder

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 60
 • +47 995 23 142

Oyvind.Frette@uib.no

Arne Graues bilde

Arne Graue

Professor

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 21
 • +47 948 06 935

Arne.Graue@uib.no

Per Lundes bilde

Per Lunde

Professor

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 86
 • +47 994 93 901

Per.Lunde@uib.no

Juri Selvågs bilde

Juri Selvåg

Vitenskapelig assistent

Institutt for fysikk og teknologi

 • +47 55 58 27 42
 • +47 934 02 961

Juri.Selvag@uib.no

Trygve Skjolds bilde

Trygve Skjold

Førsteamanuensis, prosessikkerhetsteknologi

Institutt for fysikk og teknologi

Trygve.Skjold@uib.no

Sider