Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
infrastrukturprosjekt

Et viktig nasjonalt infrastrukturprosjekt

Norges helseregistre gir viktige bidrag til medisinsk forskning, men denne unike kunnskapskilden kunne vært bedre utnyttet.

Health registries
Foto/ill.:
Health registries

Hovedinnhold

Prosjektet “Helseregistre for forskning” skal gjøre helseregistrene mer tilgjengelig for forskning, samtidig som datasikkerheten og personvernet styrkes. Dette målet skal oppnås gjennom forbedring av dokumentasjonen av helseregistrene, kvalitetssikring av de byråkratiske prosessene i forkant av datatilgang, og utvikling av spisskompetanse i analysemetoder i forskningsmiljøene. Prosjektet skal styrke personvern og datasikkerhet gjennom å fremme trygg og sikker lagring og analyse av forskningsdata.

Les mer om prosjektet på IGSs engelske websider.