Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsstrategi 2016-2019

Her finner dere instituttets overordnede forskningsstrategi samt de ulike forskningsgruppenes strategier.

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

VÅR VISJON: BEDRE HELSE, BEDRE SAMFUNN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin vil bidra til bedre helse i alle deler av befolkningen, nasjonalt og globalt, og med særlig oppmerksomhet på å redusere ulikhet i helse.

 

VI GJØR DETTE GJENNOM Å FORSKE PÅ:

 • årsaker og forekomst av helseproblemer gjennom studier basert på registre, helseundersøkelser og biobanker
 • befolkningens bruk og nytte av primærhelsetjenester
 • globale helseutfordringer
 • egenopplevd helse, livskvalitet og erfaringer med helsetjenesten
 • humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv på helse og helsetjeneste
   

MÅL FOR INSTITUTTETS FORSKNING I PERIODEN:

 • Forskningen vår skal ha høy kvalitet
 • Forskningen vår skal ha stor relevans for samfunnet
 • Instituttet skal ha en ledende rolle ved Universitetet i Bergen for forskning på globale utfordringer
 • En sterk felles IGS-kultur skal utvikles gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av forskningsgruppene og ved bruk av spisskompetanse ved instituttet
 • Vi skal styrke internasjonalt forskningssamarbeid, inkludert samarbeid med forskere i lav- og middelinntektsland (LMIC)
 • Forskningen vår skal være synlig
 • Instituttet skal innta en ledende rolle i etableringen av en helseklynge på Årstadvollen
 • Instituttet skal ha nasjonal betydning gjennom ansvar for infrastrukturer for forskning på helseregistre, global helse og innen primærhelsetjenesten
 • Vi skal oppnå større grad av tilslag ved eksterne søknader
 • Våre forskere skal inneha høy forskningsetisk kompetanse og utøve selvkritisk forskningsetisk praksis
 • Vi skal ha mer brukermedvirkning i våre prosjekter

Les hele strategien ...