Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Krav til praksisveiledere for utenlandsstudenter

Praksisveiledere ved klinisk masterprogram i manuell terapi skal inneha kompetanse og erfaring slik at følgende fire vilkår oppfylles:

Hovedinnhold

 1. Inneha primærkontaktstatus med rettigheter til henvisning , sykmelding og refusjonsrett som er registrert i Helsepersonellregisteret: Sykmelding-, rekvisisjon- og henvisningsrett og rett til å utløse takst for manuellterapi (A8)
 2. Inneha mastergrad i manuell terapi fra UiB eller jevngod mastergrad i manuell terapi fra annen akademisk institusjon.
 3. Inneha pedagogisk/veileder-utdanning på minst 10 studiepoeng fra universitets/høyskole-sektoren
 4. Inneha minst 2 års klinisk erfaring som primærkontakt i primærhelsetjenesten etter avlagt MT utdanning

I tillegg til kompetanse og erfaring må praksisveiledere:

 1. Forplikte seg til deltakelse på UiB sine praksisveilederseminar 2 ganger årlig, eller annen opplæring som UiB anser for å være nødvendig for praksisveiledning av manuell terapi studenter ved UiB.
 2. Forplikte seg til å inngå UiB sine standardkontrakter for veiledning og husleie.

 

Praksisstedet skal inneha tilfredsstillende forhold for studentene, herunder :

 1. Praksisstedet skal ha 2 studenter samtidig.
 2. UiB forbeholder seg retten til å kunne godkjenne særskilte opplegg dersom det ikke finnes praksissteder tilgjengelig som tilfredsstiller ovenstående krav ((1)) .  
 3. Tilfredsstillende standard for utøvelse av virksomheten i tråd med offentlige forskrifter og med fasiliteter som ivaretar de behov studenter og veiledere har i forbindelse med veiledningen.
 4. Praksisstedet må ha Elektronisk Pasient Journal -løsning med Helsenett som er tilpasset primærkontakter og  tilgjengelig til studentens disposisjon
 5. Studenten må ha tilgang på pasienter som kommer direkte, uten henvisning.
 6. Studentene skal kunne disponere et lydavskjermet kontor i den tiden de er i veiledet praksis.
 7. Minst en godkjent veileder skal være tilknyttet praksisstedet og ha sin daglige praksis der.
 8. UiB anbefaler veiledere som er alene på sitt praksissted, å knytte seg til en/flere andre godkjente veiledere eller ha fellessamlinger med nærliggende institutt som også har veiledet praksis for MT studenter.