Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
alkoholforbruk

Samtaler om alkohol i allmennpraksis

Høyt alkoholforbruk er en viktig årsak til økt sykelighet og dødelighet.

illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

I Norge har alkoholforbruket økt betydelig, og helsemyndighetene anbefaler regelmessig screening for risikofylt eller skadelig alkoholforbruk. Men forskningen har vist at slik screening sjelden gjøres og at effekten er usikker. Vi trenger derfor bedre egnede strategier.

Allmennleger bør snakke oftere med sine pasienter om alkoholbruk. Torgeir Gilje Lids doktorarbeidet viser at dette kan oppnås ved bedre kunnskap om kliniske situasjoner hvor alkohol kan være relevant og ved målrettet screening i noen situasjoner – altså «pragmatisk case-finding». Å snakke om alkoholbruk når det kan være relevant for pasientens helseproblemer, er et godt alternativ til regelmessig kartlegging av alkoholvaner. Les mer.