Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Bygning

Om Kalfarveien 31

Daymo Eiendom AS er ny eier av Kalfarveien 31.

Kalfarveien 31

Daimyo AS

Daimyo AS er et norsk investeringsselskap som investerer i bærekraftig virksomhet og eiendom. Tilnærmingen vår er langsiktig og aktiv. Vår ambisjon er å bidra til verdiskapning, konkurransekraft og bærekraft. Daimyo er stolt eier av flere virksomheter og eiendommer.

Kontaktinformasjon:
Anne Aubert
Tlf: 412 38 696
Mail: aa@daimyo.no<mailto:aa@daimyo.no>

 

Daimyo Eiendom AS

Daimyo Eiendom AS er eier av Kalfarveien 31 AS og er et underselskap av Daimyo AS.

Daimyo Eiendom driver hovedsakelig med boligutvikling og boligutleie i Bergen via City Boligutleie AS. Kalfarveien 31 er første næringseiendommen i Bergen. I Oslo driver Daimyo hovedsakelig med utleie og utvikling av næringseiendom.

 

Kalfarveien 31

Som ny eier har vi en plan om å drive bygget videre på samme måte som Entra. Vi ser på både kortsiktige og langsiktige planer ved bygget. Vi skulle gjerne ønske å forlenge leieavtalen med dere, men det er ikke opp til oss. Vi har ingen planer om å la bygget forfalle da det er et praktbygg her i Bergen som vi er stolt over å få eie.

 

Kortsiktige planer:

Starte vedlikehold av fasader

Se mulighet for flere innendørs sykkelparkeringer

Oppgradere dusj fasiliteter (sette inn dusj kabinetter der det trengs)

Se på muligheter for elbil lading på noen parkeringsplasser

 

Langsiktige planer:

Mulighetsstudie for utbygging av areal nederst ved parkeringsplass. (Hagen og grønt arealene forblir som de er og vil bli driftet som før

Jeg vil være innom eiendommen flere ganger i uken, men vil ikke ha faste tidspunkt i bygget. For henvendelser bes det om å bruke mail. I akutte tilfeller kan alle ringe. Jeg vil stå for drift og innleie av utførende arbeid på eiendommen.