Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Legeliv

Å levere gode budskap, er også en kunst

Edvin Schei, allmennlege og professor. Underviser i kommunikasjon ved UiB.

Legeliv
Foto/ill.:
Dagens Medisin, IGS

Undersøkelsen er ferdig, og legen er trygg på at pasientens brystsmerter ikke er tegn på alvorlig sykdom. Alle puster lettet ut. Eller kanskje ikke? Hva om pasienten fortsatt er redd? Da kommer han tilbake til helsevesenet - han vil jo ikke dø. Legens jobb er mer enn å tolke troponinverdier og EKG, han må gjøre den hjertefriske personen trygg. Og hvordan får man friske symptombærere til å stole på gode nyheter?

Les mer fra Dagens Medisin.