Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskningsresultater

Ryggsmerter koblet til økt risiko for tidlig død

Likevel er det lav status å forske på ryggsmerter, ifølge forsker. Det kan føre til mange og lange sykmeldinger og i noen tilfeller uføretrygd.

Rix Viten
Foto/ill.:
IGS

Muskel- og skjelettplager er fortsatt den vanligste årsaken til sykmelding og uføretrygd i Norge. Og ryggplager er den viktigste årsak til sykepenger og uføretrygd. Jan Sture Skouen sier at forskning på ryggsmerter har lav status. Derfor bør de ulike helseforetakene øremerke flere midler til denne forskningen, mener han.