Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Kronikk

Etter prioriteringsmeldingen - hva nå?

Kriterier og profesjonsansvar

Kronikk i Dagens Medisin
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Prioritering bør skje gjennom tydelige kriterier, og ikke gjennom økonomiske insentiver.

MED BEHANDLINGEN av prioriteringsmeldingen har Stortinget lagt føringer for hvordan fordelingen av knappe ressurser skal skje i fremtidens helsetjeneste. Det er gledelig at Stortinget i alle hovedtrekk sluttet seg til et felles sett av grunnleggende verdier og tydelige kriterier for prioritering.

Ole Frithjof Norheim er med til å skrive en kronikk i Dagens Medisin. Les mer.

Helse og økonomi

I flere kronikker i Dagens Medisin på nett har Magnussen argumentert med at Menon hopper bukk over prinsippene og verdigrunnlaget i prioriteringsmeldingen. I dagens avis har UiB-professor Ole Frithjof Norheim, som ledet NOU-en bak prioriteringsmeldingen, og Magnussen, samlet seg om en felles kronikk hvor de oppsummerer status - og peker på noen utfordringer - innen prioriteringer i helsetjenesten. Les mer.

og mer ...

Etter prioriteringsmeldingen - hva nå?

Politikerne vegrer seg for nye milliardløfter til helse