Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
ny bok

Ny bok: Viljen til liv

Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid

Ny bok: Viljen til liv
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Helse og sjukdom, liv og død, er grunnvilkår i alle menneskeliv og samfunn. I oversiktsverket Viljen til liv - Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid følgjer forfattar Aina Schiøtz hovudlinjene i medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Kva slags syn har ein til ulike tider hatt på sjukdom og dei sjuke, og kva slags vilkår har ein bydd pasientane? Og korleis har eit skiftande sjukdomsmønster bidratt til å forme framveksten av medisinsk vitskap og praksis?

Les pressemelding frå Samlaget