Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Stipendiat nytt

Forskerspirer i samfunnsfarmasi og klinisk farmasi

Nordiske stipendiater i ­samfunnsfarmasi og klinisk farmasi var samlet til ­­inspirerende ­seminar i Danmark.

Farmatid stipendiat seminar
Foto/ill.:
IGS

Å skrive en doktorgrad tar tre–fire år. Etter å ha publisert artikler i vitenskapelige tidsskrift må ­doktoranden skrive en innledning som binder det hele sammen, en såkalt «kappa» på noen titalls sider. Men det er da skrive­krampen ofte setter inn.

Hvordan finner man egentlig den røde tråden som binder sammen de individuelle artiklene? Hvordan klarer man på en entusiastisk måte å fortelle sin forskningshistorie? Les mer om seminaret.