Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Pris til forskere

Giardia-forskere fikk pris

Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.

prisoverrekkelse
Foto/ill.:
Janne Bjorheim Bøe

Hovedinnhold

Det var åtte nominerte kandidater til prisen som ble delt ut under konferansen for Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest i Bergen 15. juni. 

Forskergruppen, som består av medlemmer fra kommunehelsetjenesten i Bergen, Universitetet i Bergen, Uni Research Helse og Haukeland universitetssykehus, har forsket på giardiaepidemien som brøt ut i Bergen i 2004. Flere av forskerne er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Dekan og professor ved Det medisinske fakultet Nina Langeland tok imot prisen sammen med forskningssjef i Uni Research Ingvild Eide Graff. Langeland fortalte om hvordan gruppen raskt fikk en mistanke om at det kunne være vannet fra Svartediket som var årsaken og takket Bergen kommune for at de tidlig inngikk i samarbeidet. Hun la også stor vekt på hvor viktig den informasjonen de hadde fått fra pasientene underveis i arbeidet var for å kunne koble infeksjonen til kronisk utmattelsessyndrom.

Juryen sier Giardiagruppen "oppfyller kriteriene knyttet til både forskning og nytteverdi for kommunens helse- og omsorgstjenester på en utmerket måte". Videre i begrunnelsen skriver juryen:

"Forskningen på Giardia-infeksjon viser hva godt faglig samarbeid mellom forskningsinstitusjonene, Universitetet i Bergen og Uni Research, sammen med primær- og spesialisthelsetjenestene kan oppnå. Sentralt for vurderingen i forhold til forsknings- og innovasjonsprisen, er hvordan forskningsresultatene har hatt direkte nytte for å forbedre kommunens helse- og omsorgstjenester."

"Gruppens arbeid har særlig bidratt til å heve kompetansen blant fastlegene og gitt en bedre forståelse av Giardia-sykdom og behandling av infeksjonen. Vi vet nå at irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse er vanlige komplikasjoner etter denne infeksjonen. Dette var helt ukjent før gruppen publiserte de første sikre resultatene".