Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Sykkel-VM

Informasjon om sykkel-VM

Hvordan man best kommer seg til og fra jobb under sykkel-VM

syklevm_lg.jpg

sykkel-VM

16.-24. september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Deler av sentrum vil være stengt for gjennomkjøring hele døgnet, og løypetraseene blir stengt for vanlig trafikk fra kl 08:30 -19:00. I dagene før og etter VM vil det også være restriksjoner på biltrafikken.

En generell anbefaling er å la bilen stå og bruke kollektivtilbud, gå eller sykle. Man må uansett regne med å bruke mer tid enn vanlig. Bilister kan ikke krysse løypene så lenge løypene er stengt. Gående og syklister kan kun krysse løypene ved egne punkter og vil bli ledet over av vakter.
Les mer her: https://bergen2017.no/trafikkavvikling/

Følgende nettsider blir løpende oppdatert frem mot arrangementet:

Bergen2017 (arrangøren)
Kollektivtilbud under sykkel-VM (Skyss)
Trafikkavvikling på hovedveiene (Statens Vegvesen)
Sjekk også din kommune sine nettsider når det gjelder tjenester som barnehage, skole, legevakt osv
 

Andre konsekvenser for UiBs aktivitet og drift
Vi oppfordrer til ikke å planlegge seminar, foredrag, konferanser eller andre større arrangement i perioden 16. – 24.september 2017. Det vil være store utfordringer knyttet til både transport inn og ut av sentrum, i tillegg til overnattingsmuligheter i hele Bergen.
UiB vil under sykkel-VM i større grad enn vanlig kunne tillate at ansatte jobber hjemmefra. Den enkelte ansatte må på forhånd avtale en slik løsning med sin nærmeste leder. Avtal også med nærmeste leder ved behov for økt fleksibilitet i arbeidstid i forbindelse med henting og levering av barn på skole/i barnehage.