Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Kronikk

Kan det bli bedre – i et av verdens beste land?

I FN-undersøkelsen World Happiness Report nylig ble Norge kåret til verdens lykkeligste land. Men ikke alle har det like bra. Mange sliter med ensomhet, angst og dårlig helse. Noen dør fra oss alt for tidlig. Er det mulig å gjøre landet vårt enda bedre – særlig for dem som sliter?

Kronikk i Dagens Medisin
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen og adjunkt professor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health Skriver en kronikk i Dagens Medisin.

HVORDAN MAN KAN måle og sammenligne velferd mellom land, og over tid, er et spørsmål som har opptatt etikere og samfunnsforskere i langt tid. Lykke, inntekt, levestandard, utdanning, helse, livskvalitet, brutto nasjonalprodukt og ulikhet er hyppig brukte målestokker. Les mer.