Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyheter

Allmøte 10. januar 2018

Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn

IGS fagområder
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Ny organisering

 • Alle ved IGS er organisert i Fagområder.
 • Alle har Fagområdeleder som nærmerest leder.
 • Fleksibelt medlemskap i forskning- og undervisningsgrupper

 

Tall for forskning og utdanning

 • Antall originalpublikasjoner 2016: 365
 • Nivå 2-publikasjoner 2016: 91
 • 27 disputaser i 2017
 • Ca 150 doktorgradskandidater
 • 39 masteroppgaver ble godkjent i 2017

 

Priser i 2017

 

Andre høydepunkter i 2017

 

Ny studieleder: Edvin Schei

1 «Hvordan skape god læring – med studentaktiverende undervisning?»

2 Nytt undervisningsregnskap:

 • Enklere
 • Synliggjøre innsats og fornying
 • Fremme pedagogisk stabsutvikling: 14.3.2018 12-16 med lunsj – Stabsutvikling

 

Ny nestleder

 

Globale samfunnsutfordringer

 

Planer for 2018

 • Ny organisasjonsstruktur
 • Forskning og utdanning likeverdige
 • Tydeligere ledelse - lederutvikling ved IGS
 • Mer synlige sentre

 

Forskning:

 • Styrke søknadsarbeid

 

Utdanning:

 • Ny utdanningsstrategi
 • 6 uker utplassering i allmennmedisin
 • Ny master i helse og samfunn under planlegging

 

Helsecampus Årstadvollen

 • Innplasseringsprosess – eget HMS-møte