Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyheter

"Den milde, tydelige rebellen"

Med beskrivelser som brobygger, venn, lojal, søyle, tilstedeværende, omsorgsfull, glede, nestekjærlighet, kommunist ble professor i allmennmedisin Eivind Meland takket av til en «friere akademisk stilling» som professor emeritus ved IGS, med et fagseminar onsdag 24. januar 2018.

Eivind Meland med gjester på seminar
Foto/ill.:
Siri Smith

Hovedinnhold

Når den ny vin blomstrer- hvordan det gjærer i den gamle.

Et fagseminar ble det, med over 60 deltakere fra Stavanger til Alta. Fra Bjørnsons lett romantiske skuespilltittel og Eivinds personifiserte reise gjennom fagliv og meningsliv til finslepne faglige innlegg. Det ble et minneverdig seminar.

Professor Irene Hetlevik fra NTNU snakket om risikohåndtering og den betenkelige alliansen mellom fag, interesseorganisasjoner og farmasøytisk industri. Forebygging av hjerte-kar sykdom er viktig, men bare for dem som trenger det, og mammascreening som mangler sikker dokumentasjon om treffsikkerhet og effekt. Roger Strand, professor ved Senter for Vitenskapsteori (UiB) snakket om liberalismens innebyggede dilemma, og om forskjellen på å jakte etter helse og på å spørre seg ‘hvem er jeg’.

Ellers vekslet seminaret mellom innlegg om arbeid med livsstilsendring og om tverrfaglige studentteam som endringsagenter på arbeidsplassen, til å sette Eivinds faglige liv i relasjon og relieff til eget arbeid. Hans akademiske liv, engasjement som samfunnsdebattant og forkjemper for svake grupper i samfunnet, ble blant annet trukket frem. Eivind har betydd mye for mange mennesker, både i og utenfor instituttet.»