Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Praksisnett

Ledelse PraksisNett

Biletet viser leiargruppa i PraksisNett
Foran fra venstre: Johan Gustav Bellika (NSE, leder arbeidspakke 3), Peder Andreas Halvorsen (UiT, leder PraksisNett Nord), Stein Nilsen (NORCE, leder PraksisNett Vest). Andre rekke: Egil Andreas Fors (NTNU, leder PraksisNett Midt) og Guri Rørtveit (UiB, prosjektleder og leder arbeidspakke 1). Tredje rekke: Svein Gjelstad (UiO og Medrave), Bjørn Bjorvatn (UIB, leder koordinerende enhet) og Jørund Straand (UiO, leder arbeidspakke 2). Fjerde rekke: Espen Saxhaug Kristoffersen (UiO, leder PraksisNett Øst).
Foto/ill.:
Tove Bjørneset

Ledergruppen 

Professor Guri Rørtveit - UiB - prosjektleder og leder for arbeidspakke 1
Professor Bjørn Bjorvatn - UiB - leder for koordinerende enhet
Professor Jørund Straand - UiO - leder for arbeidspakke 2
Professor Johan Gustav Bellika - NSE - leder for arbeidspakke 3
Professor Peder Andreas Halvorsen - UiT - leder for PraksisNett Nord
Professor Egil Andreas Fors - NTNU - leder for PraksisNett Midt
Forsker II Stein Nilsen - NORCE - leder for PraksisNett Vest
Førsteamanuensis Espen Saxhaug Kristoffersen - UiO - leder for PraksisNett Øst
Førsteamanuensis Svein Gjelstad - UiO og Medrave