Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Lavere risiko for å få et barn med cerebral parese dersom foreldrene har høyere utdannelse

I en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet International Journal of Epidemiology fant vi at foreldre med høy utdannelse har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese både i Norge og Danmark.

illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
: Aditya Romansa, unsplash.com

Hovedinnhold

Cerebral parese regnes som en sjelden tilstand, men er likevel den vanligste årsak til nedsatt funksjonshemming blant barn i Norge. Til tross for lav inntektsulikhet, gratis utdanning og god svangerskaps- og fødselsomsorg fant vi at foreldre med bachelor grad eller høyere hadde omtrent 30% lavere risiko for å et barn med cerebral parese sammenlignet med foreldre som bare hadde fullført grunnskole. Denne trenden var stabil over tid både i Norge og Danmark til tross for en sterk økning i andelen foreldre med høyere utdannelse, spesielt blant kvinner. Samtidig er det viktig å understreke at alle som venter barn, uavhengig av deres utdannelsesnivå, har lav risiko for å få et barn med cerebral parese.

Vi fant ingen forskjell i risikoen for å få et barn med cerebral parese mellom ulike inntektsgrupper. Både Norge og Danmark har lav inntektsulikhet, og inntekt er kanskje et dårligere mål på sosioøkonomisk status for foreldre i etableringsfasen.