Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
intervju med forsker

Inspirert av Gandhi

Esperanza Diaz valgte å bli lege for å praktisere i u-land og endte opp med å forske på migranthelse i Bergen.

Esperanza Diaz den norske legeforening
Foto/ill.:
Jannike Reymert

Hovedinnhold

Díaz er førsteamanuensis ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, UiB og fungerende avdelingsdirektør Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Folkehelseinstitutt. Hun har en komplekse arbeidshverdag med halv jobb i Bergen og halv jobb i Oslo. Hun er også fastlege med én kontordag i uken og 800 pasienter på listen. Mange av pasientene er spansktalende og har valgt henne på grunn av språket.

Migranthelse

Diaz var intervjuet i tidsskriftet, Den norske legeforening. I intervjuet forklarer hun "at migranthelse handler om hvordan det å være innvandrer påvirker helsen, gjerne i interaksjonen med andre helsedeterminanter. Migranter kan ha opplevd mye før de kom til nytt land. Her får de nye utfordringer fordi de ikke lenger har hjemlandets referanseramme til å tolke sin situasjon i. Mange mangler også nettverk de kan dele spørsmål, sorger og gleder med.

– For migrantene blir derfor mange helseforhold mer kompliserte enn vi er vant til, slår hun fast."

Les intervju.