Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Gjesteforelesning med etikeren Lieke Van der Scheer

Bør eutanasi bli lovlig i Norge?

Onsdag 3. april kl 11-12 holder den erfarne nederlandske etikeren Lieke Van der Scheer, fra filosofisk institutt ved Twente universitet, foredrag på Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Møtet arrangeres i samarbeid med Filosofisk poliklinikk. Møtested: Kantinen.

Hovedinnhold

Møtetittel: Bør det bli en rettighet å få dø med legens hjelp? Nederlandske erfaringer med eutanasi

Spørsmålet om eutanasi bør bli lovlig dukker oftere opp i norsk samfunnsdebatt. Mange mener at dødshjelp strider mot legeyrkets dypeste mandat. Andre fremhever at ny medisinsk teknologi kan innebære absurd livsforlenging, og at den gamle etikken ikke lenger er gyldig. På begge sider av debatten kjempes det for «menneskets verdighet». Men hva menes med det? 

På den ene siden handler argumentene om unødvendig lidelse og tap av autonomi og livsmening knyttet til alvorlig invalidiserende sykdom. På den andre siden pekes det på at livet er ukrenkelig, og at legalisering kan føre til utglidning, kynisme og press på gamle og svake personer.

Van der Scheer vil fortelle om erfaringer fra Nederland, hvor eutanasi har vært godtatt i en generasjon, og lovfestet siden 2002. Hun har lang fartstid fra etiske komiteer som vurderer konkrete eutanasisøknader. Van der Scheer vil beskrive den juridiske situasjonen i Nederland, og gi tall som viser hvor hyppig eutanasi er i forhold til andre dødsårsaker, hvilke sykdommer det gjelder, og hvor mange leger som er involvert, samt legenes rettslige stilling. Hun vil også legge frem hva som i dag debatteres i Nederland, hvor eutanasi for demens og psykisk sykdom er lovlig, men lite praktisert fordi få leger vil gjøre det.

Samme kveld vil Van der Scheer holde foredrag på Litteraturhuset i Bergen, kl 19, i Filosofisk poliklinikk. Etter Van der Scheers innlegg vil journalist Amanda Schei, som i 2018 skrev masteroppgave i filosofi med tittelen «Bør eutanasi legaliseres i Norge?», gi en kommentar og kort fremstille hovedposisjonene i den norske debatten.