Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Instituttets dag

Ulikhet i helse - hva slags forskning trenger vi?

Over 100 personer deltok på Instituttets dag 2019 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 8. mai. Målet med de årlige arrangementene er å informere, inspirere og engasjere ansatte ved IGS, så vel som å bygge faglige og sosiale bånd på tvers av de ulike seksjonene ved instituttet.

IGS Department Day
Foto/ill.:
Thorkild Tylleskär

Hovedinnhold

Temaet «Helseulikhet» var valgt i år fordi det er strategisk relevant for mange av IGS sine forskningsgrupper. Samtidig faller det inn under IGS sin visjon: «Bedre helse, bedre samfunn», eller som vår instituttleder, Guri Rørtveit sa når hun ønsket velkommen: med et bedre samfunn, med mindre helseulikhet, vil vi alle få bedre helse. Temaet er relevant både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Instituttets dag på våre engelske sider.