Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskning

Epidemigruppen

Epidemi-gruppen er et nettverk av forskere som samarbeider om ulike studier av epidemier.

Hovedinnhold

Forskningsgruppen har lang erfaring med forskning knyttet til infeksjonssykdommer generelt, utbrudd og komplikasjoner etter utbrudd.

Vi har arbeidet i 15 år med forskning etter Giardia-utbruddet i Bergen. Erfaringene fra dette blir brukt for å komme raskt på banen med god metodikk og relevante problemstillinger i nye utbrudd.

Forskning på Giardia-infeksjon og langtidsfølger 

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019 – symptomer og senfølger

Influensapandemien 2009 belyst fra primærlegetjenesten

Impetigo (brennkopper) i allmennpraksis