Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Aslak Aslaksen tildelt Helse Vests Utdanningspris for 2019

Formålet med Helse Vests utdanningspris er fokusere på den svært viktige rollen utdanning spiller for helseforetakene, og gi oppmerksomhet til et tiltak som på særlig godt vis fremhever dette.

profilbilde av aslak aslaksen
Foto/ill.:
Haukeland universitetssjukehus, CC BY 2.0

Hovedinnhold

Prisen er på 100 000 kr og et kunstverk.

Det var Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) som nominerte Aslak Aslaksen, professor II ved IGS og avdelingsdirektør ved radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus til denne prisen.

Bakgrunnen for nominasjonen er Aslaksens langvarige arbeid i etter- og videreutdanning ved UiB. Gjennom sitt arbeid med både grunn- og etterutdannelse innen kvalitetsforbedring, ledelse og helseinformatikk har professor Aslaksen bidratt til økt kompetanse for både studenter og ansatte, noe som gjør dem godt rustet til å takle dagens og framtidenes utfordringer i helsesektoren.

Landets første videreutdanningstilbud innen kvalitetsforbedring

Aslaksen tok, sammen med professor John Øvretveit, initiativ til å starte opp «Kvalitetsutvikling i helsetjenesten» som den gang var landets første videreutdanningstilbud innen kvalitetsforbedring. Emnet holdes i år for 19. gang.

Øvretveit og Aslaksen startet samtidig opp et tilsvarende kurs i «Helseledelse» ved UiB. Kurset har gått kontinuerlig siden oppstart i 2003, med meget god oppslutning.

Master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Aslaksen ledet i 2006 en gruppe som utarbeidet et tverrfaglig studietilbud i Master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved UiB. Dette er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette var det første tverrfaglige og erfaringsbaserte masterstudiet i etter- og videreutdanning ved UiB. 70 kandidater har oppnådd mastergrad så langt, og mange har nå ledende stillinger i helsetjenesten. Aslaksen leder programutvalget for denne masteren. Med kontinuerlig evaluering videreutvikles og tilpasses emnene til helsetjenestens behov.

Utdanning av ledere

I den nye studieplanen til medisinstudiet ved Universitetet i Bergen har Aslaksen utviklet emnet «Legen som leder». Han er i dag både leder og underviser på dette emnet.

I år har Aslaksen ledet en nasjonal arbeidsgruppe med mandat til å utvikle et parallelt masterstudium i ledelse ved UiB, beregnet for blant annet leger, tannleger og psykologer (helseprofesjonsutdannelser).

Institutt for global helse og samfunnsmedisin gratulerer Aslak Aslaksen med Helse Vests Utdanningsprisen for 2019!