Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Flyktninger flest er friske

Majoriteten av flyktninger fra Syria er friske, men en av tre plages av kroniske smerter eller symptomer på angst og depresjon.

Spørreskjema illustrasjon
Foto/ill.:
Elisabeth Marie Strømme

Hovedinnhold

Nylig publiserte CHART-studien en forskningsartikkel i BMC Public Health  hvor PhD-kandidat Elisabeth Marie Strømme er førsteforfatter. Artikkelen, med tittelen «Health status and use of medication and their association with migration related exposures among Syrian refugees in Lebanon and Norway: a cross-sectional study» bidrar med ny kunnskap om helse og bruk av medisiner blant syriske flyktninger i nærområdene til Syria og etter bosetting i Europa.

I undersøkelsen ble over 800 syriske flyktninger i Libanon og Norge spurt om kroniske sykdommer, smerter, mental helse, bruk av medisiner og migrasjonserfaringer.

Resultater fra artikkelen

Blant de spurte oppgav 12 % at de hadde kroniske sykdommer, som diabetes, hjerte-kar sykdom, kronisk lungesykdom eller kreft. Hodepine og smerter i muskel-skjelett systemet var de hyppigst rapporterte plagene, og en av tre hadde kroniske smerter med varighet over seks måneder. Over en tredel hadde plager forenlig med angst/depresjon, mens 7% hadde symptomer på post-traumatisk stress lidelse. Funnene viste liten variasjon mellom dem som opphold seg i Libanon og dem som var bosatt i Norge.

Blant dem som rapporterte kroniske sykdommer var det er stort andel som ikke brukte relevante medisiner. Hos dem som oppgav kronisk smerter og dårlig psykisk helse var det en høyrere andel som hadde opplevd traumatiske hendelser under flukt. Å ha flyktet uten andre familiemedlemmer viste også sammenheng med dårlig psykisk helse.

I studien vektlegger forfatterne at helsetilbudet til flyktninger må fange opp vanlige helseproblemer hos flyktninger, slik som psykiske plager og kroniske smerter, avdekke suboptimal behandling hos kronisk syke og anerkjenne migrasjonsrelaterte risikofaktorer.

 

Les artikkelen her: Health status and use of medication and their association with migration related exposures among Syrian refugees in Lebanon and Norway: a cross-sectional study. 

Les mer om CHART-studien HER