Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskningsgruppe

HELTER

Forskningsgruppe i helseøkonomi, ledelse og translasjonell etikkforskning.

Helter
Foto/ill.:
Forskningsgruppen HELTER, UiB

Hovedinnhold

HELTER - Visjon og strategi 2021 - 2025
    

Visjon: 
Gi mangefasettert kunnskap om, og løsninger på, helsetjenestens utfordringer.

Mål:
1.    Utføre disiplinær, multidisiplinær og interdisiplinær forskning
2.    Være et knutepunkt for forskning innenfor fokusområdene våre, samt skape og tilrettelegge for samarbeid mellom forskere og grupper i Alrek helseklynge og UiB
3.    Frembringe ekstern finansiering for middelsstore eller store prosjekter innenfor alle de tre fokusgruppeområdene våre. Minst et prosjekt skal være interdisiplinært 
4.    Sikre at forskningen vår er transparent og refleksiv 
5.    Rekruttere minst 10 postdoktorer/stipendiater, i tillegg til forskerlinjestudenter og masterstudenter


Planer:
•    Utvikle felles søknader 
•    Arrangere forskningsgruppeseminarer hvert semester 
•    Stimulere til disiplinær utvikling og interdisiplinære diskusjoner og dialoger gjennom jevnlige møter
•    Formidle forskningsresultater bredt
•    Utvikle samarbeid med forskningsmiljø som driver med implementeringsforskning