Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Mahdi Fallah – ny professor i epidemiologi ved IGS

Mahdi Fallah begynte sin stilling som professor i epidemiologi ved IGS i mai 2021. Fallah er lege og har doktorgrad i kreftepidemiologi fra Universitetet i Tammerfors (Finland) i 2007.

Portrait photo of Mahdi Fallah
Foto/ill.:
Mahdi Fallah

Hovedinnhold

Siden 2009 har han jobbet ved German Cancer Research Center (DKFZ) i Heidelberg, Tyskland, og har vært gruppeleder for risikotilpasset kreftforebyggingsgruppe siden 2015. Fallah er kreftepidemiolog og har lang erfaring fra arbeider med store nordiske registerbaserte studier.

Hans viktigste forskningsfokus er personlig kreftforebygging og familiær kreftrisiko. Med en risikotilpasset tilnærming til kreftforebygging, tar han sikte på å forbedre personlig tilpasset kreftscreening for flere kreftformer, for eksempel brystkreft (http://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.0292) og tykktarmskreft (https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.03.063), spesielt hos de med familiehistorie av kreft eller personlig historie med vanlige sykdommer som diabetes (https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003431).

Sammen med kolleger har han nylig publisert artikkelen "Risk of colorectal cancer in patients with diabetes mellitus: A Swedish nationwide cohort study" i PLOS Medicine (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1...). I forbindelse med publiseringen ble følgende pressemelding sendt ut: "When should screening start for men with a family history of prostate cancer?" (https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-06/p-wss052721.php) og ble dekket i nyhetene over hele verden (https://plos.altmetric.com/details/106836091/news).

Han og teamet hans mener at ”one-size-fits-all politikken" for medisin tilhører fortiden; det trengs flere og flere risikotilpassede tilnærminger i stedet for å optimalisere bruken av begrensede ressurser i helsevesenet. Hans intensjon er å fylle dette hullet (en personlig tilnærming i kreftscreening) for ulike kreftformer, ved å bruke langvarige høykvalitets store registerbaserte data, for å gi robuste bevis som støtter nasjonale og internasjonale retningslinjer for screening.

Vi ønsker professor Fallah hjertelig velkommen til IGS.