Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Nye NFR forskningsprosjekter til IGS

Hele 423 søknader ble sendt inn til denne utlysningen og 91 prosjekt er tildelt finansiering. Av disse har Forskningsrådet tildelt IGS midler til tre prosjekt.

Profilbilde Esperanza Dias, Thorkild Tylleskär, Bjarne Robberstad
Fra venstre: Esperanza Diaz, Thorkild Tylleskär, Bjarne Robberstad.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Thorkild Tylleskär CIH:  Randomized clinical trial assessing balloon occlusion of the aorta for controlling lifethreatening postpartum bleeding in Africa Livsvitenskap Banebrytende forskning (FRIPRO) 12 000 000.

Bjarne Robberstad ETØK: Implementing Post-discharge Malaria Chemoprevention (PMC) to reduce child mortality and morbidity among children with severe anaemia 326107 Global utvikling og internasjonale relasjoner Global helse 12 000 000.

Esperanza Diaz, SAMLET/Pandemisenteret: Integration as a way to reducing health inequalities among forced migrants: A collaborative and knowledge building project Velferd, kultur og samfunn (VAM) 12 000 000

Esperanza Diaz er i tillegg involvert i et annet NFR prosjekt som fikk tildelt midler (10%): Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART) ved HVL.

IGS gratulerer Thorkild Tylleskär, Bjarne Robberstad og Esperanza Diaz med tildelingene!